Aktualności

Gedis zdobywa Wielkopolskę

Cieszymy się z kolejnych spotkań z hodowcami trzody chlewnej z terenu Wielkopolski. W ostatnim czasie odbyły się spotkania w Pępowie i Kowalewie, oba w dniu 19.01.2015 r. Wysoka frekwencja potwierdza zainteresowania hodowców techniką inseminacji loch z użyciem katetera Gedis oraz genetyką oferowanych przez SHiUZ buhajów i knurów.
W czasie spotkań staramy się przedstawiać konkretne informacje na temat inseminacji loch, także w formie szkolenia wieńczonego wręczaniem uczestnikom certyfikatów ukończenia kursu unasieniania świń. 

 
Szanowni Państwo
 
udziałowcy SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 
 
UWAGA! Dotyczy tylko udziałów nabytych odpłatnie !
 
 
   Zarząd Spółki Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy przypomina,  że zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów Spółki mają Państwo obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2015 roku do Ministerstwa Skarbu Państwa, pisemnego oświadczenia informującego o liczbie posiadanych udziałów oraz transakcjach zbycia, obciążenia lub zastawienia nabytych udziałów według stanu na  dzień 31.12.2014 r.
 
   UWAGA! Należy pamiętać, że za termin doręczenia oświadczenia uznaje się datę wpływu oświadczenia do Ministerstwa Skarbu Państwa.
Spotkanie z  hodowcami bydła mlecznego, Chodów

W dniu 18 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie z członkami Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka z powiatu siedleckiego. Organizatorem spotkania było Rolnicze Zrzeszenie Branżowe - Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka na czele z prezesem Związku Sylwestrem Mierzejewskim i prezesem Oddziału siedleckiego Dariuszem Jasińskim. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy dzięki dobrze rozwijającej się współpracy z hodowcami z tego regionu została zaproszona do współorganizacji tego spotkania. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli skutecznie rozwiać wątpliwości związane z wyceną genomową bydła.

Spotkanie z  hodowcami bydła mlecznego w Górznie

W dniu 9 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie Hodowców zrzeszonych w  Mazowieckim Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka z powiatu garwolińskiego. Prezes oddziału garwolińskiego Pan Witold Prządka przedstawił bieżące informacje z zakresu działalności zrzeszenia i  nowości w hodowli bydła mlecznego. Dzięki prężnej współpracy naszej Stacji z hodowcami z tego powiatu mieliśmy możliwość zaprezentowania nowej metody w doskonaleniu zwierząt hodowlanych, jaką jest wycena genomowa.

Spotkanie z hodowcami bydła mlecznego, Stara Wieś, gmina Borki

Dnia 3 grudnia odbyło się spotkanie hodowców bydła mlecznego na terenie gminy Borki zorganizowane przez Zespół Doradztwa Rolniczego w Radzyniu Podlaskim oraz Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy. Przybyli hodowcy wysłuchali prelekcji na temat Projektu Systemu Płatności Bezpośrednich w Polsce oraz postępu hodowlanego, jaki niesie nowa technika wyceny buhajów – wycena genomowa.

Wycena genomowa na spotkaniach z Hodowcami z Podlasia

W listopadzie 2014 r, Podlaski Związek Hodowców i Producentów Mleka z siedzibą w Jeżewie Starym organizował spotkania z hodowcami w swoich 14 kołach na Podlasiu. Podlaski Związek jest największym i najprężniej działającym związkiem hodowców bydła mlecznego w  Polsce. Aktualnie liczy ok. 3500 członków - hodowców bydła, których obory są objęte oceną wartości użytkowej. Podczas spotkań obok informacji związkowych hodowcy otrzymują wyniki oceny za rok 2013, jak też bieżące informacje z zakresu hodowli bydła.
W ramach bardzo dobrej współpracy z  PZHBiPM w spotkaniach zawsze uczestniczyła SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy Oddział w Piątnicy.

Ostatki ze SHiUZ-em

29 listopada 2014 roku w Lidzbarku Warmińskim (w Hotelu Góreckim) odbyła się czwarta już impreza andrzejkowa dla ponad dwustu hodowców związanych z naszą Stacją szczególną współpracą. Organizatorami wydarzenia były firmy z branży rolniczej promujące w środowisku lokalnym ideę nowoczesnej hodowli bydła, czyli: Biofeed, Pionier, Somatik, Diversey oraz oczywiście główny organizator SHiUZ Bydgoszcz.

Relacja z VIII Akademii Genomowej w Olsztynie

W dniach 2-3 grudnia 2014 roku mieliśmy przyjemność goszczenia w Olsztynie naszych hodowców z regionu Wielkopolski w ramach VIII edycji Akademii Genomowej pod przewodnictwem Dyrektora Rejonu Krzysztofa Grobelnego. Była to rekordowa Akademia pod względem frekwencji. Do Olsztyna stawiło się 45 hodowców. Wśród przybyłych gości znaleźli się m. in. pan Tadeusz Dymarski – Prezes Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie oraz pan Mariusz Chrobot – Dyrektor Biura Wielkopolskiego Związku Hodowców Bydła w Poznaniu. Większość z przybyłych hodowców pochodzi z powiatu krotoszyńskiego, który jest jednym z najliczniejszych pod względem pogłowia krów w Polsce.

Spotkanie z  hodowcami bydła mlecznego w Zarębach Kościelnych

W dniu 29 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie z członkami Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka z powiatu ostrowskiego. Głównymi organizatorami byli: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, którą reprezentował Pan Marek Plichta i zootechnicy oceny oraz Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka na czele z prezesem Związku Sylwestrem Mierzejewskim i prezesem Oddziału Ostrowskiego Panem Krzysztofem Kańkowskim. Współorganizatorem spotkania była Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy. Doktor inżynier Elwira Wilczyńska z naszej Spółki szczegółowo omówiła selekcję genomową, kładącą główny nacisk na bezpośrednie korzyści z niej wynikające dla hodowców. Temat ten cieszył się dużym zainteresowaniem.

Spotkania z hodowcami z Warmii, Mazur i Suwalszczyzny

Oddział w Olecku Bydgoskiej Stacji organizuje na przełomie listopada i grudnia wraz z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Podlaskim Związkiem Hodowców Bydła i Producentów Mleka spotkania dla hodowców z terenu Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Odbyło się już 7 spotkań, dwa kolejne będą miały miejsce za kilka dni. Cieszymy się, że jako firma inseminacyjna możemy w nich uczestniczyć jako partnerzy współtworzący polską hodowlę. Spotkania są dla nas okazją przekazywania wiedzy praktyczno-hodowlanej na temat wyceny genomowej bydła mlecznego.

Spotkanie z hodowcami bydła mlecznego w Sokołowie Podlaskim

W dniu 25 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie z członkami Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka z powiatu sokołowskiego. Organizatorem spotkania był Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka na czele z prezesem związku Sylwestrem Mierzejewskim i prezesem Oddziału Sokołowskiego Jackiem Strusem. Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka reprezentował Pan Marek Plichta i zootechnicy oceny. Współorganizatorem spotkania była m.in. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Spotkanie hodowców w Kamieńcu

W dniu 26.11.2014 roku w miejscowości Kamieniec, woj. wielkopolskie, SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy zorganizowała spotkanie z tutejszymi hodowcami bydła i trzody. Duża frekwencja świadczyła o zainteresowaniu przybyłych zaproponowanym programem, jak również mówiła o chęci i ciekawości poznania nowego podmiotu działającego w sferze hodowli i rozrodu.

Nasze katalogi

Katalog buhajów ras mlecznych - nasienie buhajów

 

 

Katalog buhajów ras mlecznych - nasienie buhajów

Katalog buhajów
wycenionych genomowo

sierpień 2014

Pobierz pdf

 

Katalog buhajów ras mlecznych - nasienie buhajówKatalog buhajów
ras mlecznych i mięsnych

sierpień 2014

Pobierz pdf

 

Katalog towarówKatalog dodatków paszowych
i środków higieny

  Pobierz pdf

 

Nasze publikacje

  EKSPRES HODOWCÓW

 

 

 

  Pobierz pdf

Film
Kontakt

Stacja Hodowli i Unasieniania
Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy


ul. Zamczysko 9a, 85-868 Bydgoszcz
Tel. (52) 328 03 01
Fax 328 03 17
E-mail:
bydgoszcz@shiuz.pl

©2015 SHIUZ